Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών:

1)  Αναγνωρίζετε, ότι τα δικαιώματά σας σε ένα τέτοιο περιεχόμενο περιορίζονται μόνο για Ιδιωτική Προβολή και ειδικότερα αναφέρονται στην πρόσβαση σε αυτό σε συνεχή μετάδοση μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση και σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

2) Ως Ιδιωτική Προβολή εννοείται είτε η δυνατότητα αγοράς οποιουδήποτε αγώνα  για ταυτόχρονη προβολή σε μία μόνο συσκευή μέσω pay per view και είτε η δυνατότητα αγοράς ετήσιας (ανά σεζόν) συνδρομής, αν και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο τέτοιο πακέτο συνδρομής, (δείτε εδώ τα πακέτα συνδρομής) με δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε αγώνα παλαιότερο ή επόμενο μέχρι και τη λήξη της συνδρομής για χρήση και ταυτόχρονη προβολή σε μία μόνο συσκευή σύμφωνα με την εκάστοτε συνδρομή που έχει κάνει ο Πελάτης εντός της εφαρμογής.

Γενικοί όροι χρήσης Pay Pal

Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal

Οι παρόντες Γενικοί όροι χρήσης (εφεξής καλούμενοι «ΓΟΧ») περιγράφουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η PayPal Pte. Ltd. καθιστά διαθέσιμη την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal (εφεξής καλούμενη «Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής» ή «Υπηρεσία») σε συγκεκριμένους χρήστες της υπηρεσίας πληρωμών PayPal. Η PayPal Pte. Ltd. («PayPal») είναι μια εταιρεία καταχωρισμένη στη Σιγκαπούρη, με αριθμό μητρώου 200509725E και έδρα στη διεύθυνση 5 Temasek Boulevard Νο. 09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore.

Η Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal παρέχεται από την CallPoint New Europe AD (η οποία δραστηριοποιείται με την επωνυμία Telus International Europe, εφεξής καλούμενη «Πάροχος υπηρεσιών») εξ ονόματος της PayPal. Η CallPoint New Europe AD είναι εταιρεία καταχωρισμένη στη Βουλγαρία, με αριθμό μητρώου 9829/2004, ΑΦΜ BG175138361 και έδρα στη διεύθυνση 115K Tsarigradsko Chaussee Blvd., Sofía 1784, Bulgaria.

Η Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal παρέχεται χωρίς επιπλέον κόστος και αποκλειστικά σε κατόχους λογαριασμών PayPal που έχουν ενεργοποιήσει την Υπηρεσία μέσω εισαγωγής της διεύθυνσης email τους στο πεδίο που υποδεικνύεται στη διεύθυνση https://www.paypal.eu/returns/ (εφεξής καλούμενοι «Εσείς» στο πλαίσιο των παρόντων ΓΟΧ). Με τη χρήση της Υπηρεσίας, αναγνωρίζετε ρητά και αποδέχεστε να δεσμευτείτε από τους παρόντες ΓΟΧ. Οι ΓΟΧ αποτελούν τους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας ανάμεσα σε Εσάς και την PayPal, η οποία διέπει την εκ μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας.

Οι παρόντες ΓΟΧ περιγράφουν την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal που βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου του 2016. Οι παρόντες ΓΟΧ αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση που ενδέχεται να έχετε λάβει ή να διαθέτετε στην κατοχή σας.

Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, πρέπει να διαβάσετε, να συμφωνήσετε και να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στους ΓΟΧ. Οι ΓΟΧ παρέχονται σε Εσάς και συνάπτονται στα αγγλικά. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε εκ μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας συνιστά αποδοχή των ΓΟΧ. Συνιστάται να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των ΓΟΧ (συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών πολιτικών) για τα αρχεία σας.

Η PayPal λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία του απορρήτου σας. Ελέγξτε την Δήλωση απορρήτου της PayPal προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα τη δέσμευσή μας επί της διατήρησης του ιδιωτικού απορρήτου σας, καθώς και την εκ μέρους μας χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών πληροφοριών σας. Συμφωνείτε και συναινείτε με τη γνωστοποίηση της διεύθυνσης email σας και άλλων απαραίτητων πληροφοριών για τη γενική λειτουργία της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της παροχής δυνατότητας επιστροφής των εξόδων επιστροφής της παραγγελίας) μεταξύ της PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (η νομική οντότητα που παρέχει την υπηρεσία πληρωμών PayPal σε χρήστες που διαμένουν στην ΕΕ) και της PayPal, άλλων θυγατρικών επιχειρήσεων της PayPal Inc. (μια εταιρεία που εδρεύει στο Ντέλαγουερ) («Εταιρείες του Ομίλου PayPal») και του Παρόχου υπηρεσιών.

 

Πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal;

Βάσει των όρων και των προϋποθέσεων των παρόντων ΓΟΧ, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση σύμφωνα με την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal μόνο αν πληρούνται όλες οι ακόλουθες απαιτήσεις:Έχετε εγγραφεί στην PayPal ως κάτοχος λογαριασμού PayPal με τόπο διαμονής στις χώρες Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Σλοβενία, Κροατία, Λετονία, Εσθονία, Κύπρος, Μάλτα και Πορτογαλία και ο λογαριασμός PayPal δεν βρίσκεται υπό αναστολή ή περιορισμόΈχετε προβεί σε αγορά ενός στοιχείου στο Internet και έχετε χρησιμοποιήσει τον παραπάνω λογαριασμό PayPal ως το αποκλειστικό μέσο πληρωμής για το σύνολο αυτής της αγοράςΈχετε ενεργοποιήσει την Υπηρεσία στην ιστοσελίδα https://www.paypal.eu/returns/Έχετε εκκινήσει την επιστροφή του στοιχείου που αγοράσατε παραπάνω εντός της χρονικής περιόδου επιστροφής και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις επιστροφής που έχουν εγκριθεί από τον πωλητή (το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί αγαθά μέσω μιας αγοράς, π.χ. πωλητής eBay, εφεξής καλούμενος «πωλητής») ή από τον προμηθευτή (άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πωλούν αγαθά εκτός αγορών, π.χ. e-shop, εφεξής καλούμενοι «προμηθευτής»)Έχετε επιστρέψει ταχυδρομικά το σχετικό στοιχείο στον πωλητή ή προμηθευτή μέσω των ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) ή άλλων δυνατοτήτων ή υπηρεσιών τακτικών αποστολών που λειτουργούν στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Λετονία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Μάλτα ή την ΠορτογαλίαΈχετε υποβάλει αίτημα επιστροφής χρημάτων για το κόστος αποστολής (εφεξής καλούμενο «Αίτημα επιστροφής χρημάτων») που σχετίζεται με την εν λόγω επιστροφή εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ταχυδρόμηση του επιστρεφόμενου στοιχείου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων ΓΟΧ και τις διαδικασίες που δημοσιεύει κατά καιρούς η PayPal καιΗ PayPal έχει εγκρίνει το αίτημα επιστροφής χρημάτων σας.

Τι δεν καλύπτει η Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal;

Η Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal δεν ισχύει για:Αγορές που πραγματοποιούνται κατά παράβαση της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης της PayPal ή της Συμφωνίας χρήστη για την υπηρεσία της PayPalΑγορές άυλων αγαθών και κουπονιών (π.χ. Groupon), άδειες για ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίεςΕίδη για τα οποία η επιστροφή μέσω των ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) ή άλλων δυνατοτήτων ή υπηρεσιών τακτικών αποστολών που λειτουργούν στην Τσχεική δημοκρατία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Λετονία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Μάλτα ή την Πορτογαλία έχει ήδη πληρωθεί από τον πωλητή ή τον προμηθευτήΜετρητά, ταξιδιωτικές επιταγές, εισιτήρια, πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή άλλο διαπραγματεύσιμο μέσοΕίδη τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με τους γενικούς όρους πωλήσεων του πωλητή ή του προμηθευτή (π.χ. έχει παρέλθει η καθορισμένη από τον πωλητή ή προμηθευτή προθεσμία επιστροφής προϊόντων)Κόστη συναφή με απώλεια, κλοπή ή βλάβη στο είδος όταν επιστρέφεταιΕίδη για τα οποία η πληρωμή πραγματοποιείται ολικώς ή μερικώς, τοις μετρητοίς ή με μέθοδο πληρωμής άλλη εκτός της PayPal (μόνο τα κόστη επιστροφής για είδη τα οποία έχουν πληρωθεί εξ ολοκλήρου μέσω PayPal μπορούν να επιστραφούν βάσει της Υπηρεσίας επιστροφής εξόδων επιστροφής της παραγγελίας PayPal) καιοποιοδήποτε στοιχείο πληροί τις προϋποθέσεις επιστροφής του κόστους αποστολής/ταχυδρόμησης με βάση άλλο παρόμοιο σύστημα (είτε παρέχεται από την PayPal είτε από τρίτο μέρος)Αγορά η οποία εκτελέστηκε περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) ημέρες πριν την υποβολή του αιτήματος επιστροφής χρημάτων

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal αν ο πωλητής ή ο προμηθευτής προσφέρει ήδη παρόμοια υπηρεσία;

Όχι. Η Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal ισχύει μόνο όταν ο πωλητής ή ο προμηθευτής από τον οποίο εκτελέσατε την αγορά δεν προσφέρει δωρεάν υπηρεσία ή υπηρεσία με δυνατότητα επιστροφής του κόστους των ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) ή άλλων δυνατοτήτων ή υπηρεσιών τακτικών αποστολών που λειτουργούν στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Λετονία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Μάλτα ή την Πορτογαλία. Αν ο πωλητής ή ο προμηθευτής από τον οποίο εκτελέσατε την αγορά προσφέρει δωρεάν υπηρεσία ή υπηρεσία με δυνατότητα επιστροφής του κόστους των ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) ή άλλων δυνατοτήτων ή υπηρεσιών τακτικών αποστολών που λειτουργούν στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Λετονία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Μάλτα ή την Πορτογαλία, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Υπάρχει όριο στις επιστροφές χρημάτων που προσφέρονται από την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal;

Ναι. Υπάρχει όριο 30 EUR ανά αίτημα επιστροφής χρημάτων. Το ύψος αυτού του ορίου εξαρτάται από τη χώρα κατοικίας σας. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Το μέγιστο ποσό που μπορεί να επιστραφεί ανά αίτημα, ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας:
Ελλάδα, Φινλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Λετονία, Εσθονία, Κύπρος, Μάλτα και Πορτογαλία 30 EUR
Τσεχική Δημοκρατία   820 CZK
Ουγγαρία               9.300 HUF
Ρουμανία             130 RON
Βουλγαρία               55 LV
Λιθουανία             100 LTL
Κροατία                220 HRK

Αν επιστρέψετε πολλά αντίτυπα του ίδιου στοιχείου ταυτόχρονα, αυτό θα θεωρηθεί μεμονωμένη επιστροφή, η οποία θα υπόκειται στο ανώτατο όριο επιστροφής των 30 ευρώ για την Ελλάδα, τη Φινλανδία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Λετονία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, 820 CZK για τη Δημοκρατία της Τσεχίας, 9.300 HUF για την Ουγγαρία, 130 RON για τη Ρουμανία, 55 LV για τη Βουλγαρία, 100 LTL για τη Λιθουανία και 220 HRK για την Κροατία.

Πόσες επιστροφές χρημάτων μπορώ να λάβω στο πλαίσιο της Υπηρεσίας επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal;

Μπορείτε να λάβετε έως και 12 επιστροφές χρημάτων ανά άτομο και ανά ημερολογιακό έτος στο πλαίσιο της Υπηρεσίας επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal. Επιτρέπονται τρεις (3) επιστροφές χρημάτων ανά αναγνωριστικό συναλλαγής PayPal.
Αν επιστρέψετε πολλά είδη από την ίδια συναλλαγή τρεις (3) διαφορετικές φορές, θα θεωρηθούν ως τρεις (3) επιστροφές και θα υπόκεινται στο ισχύον ανώτατο όριο επιστροφής χρημάτων.

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω αν έχω απορίες σχετικά με την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal;

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: paypalreturns@telusinternational.com.

Θα επιβαρυνθώ με κόστος για τη χρήση της Υπηρεσίας επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal;

Όχι. Δεν επιβαρύνεστε με χρεώσεις για τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας. Ωστόσο, η εκτέλεση των υποχρεώσεών σας εκτελείται εξ ολοκλήρου με δική σας επιβάρυνση (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις καταλληλότητας που παρατίθενται παραπάνω προκειμένου να λάβετε αποζημίωση στο πλαίσιο της Υπηρεσίας).

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτημα επιστροφής χρημάτων στο πλαίσιο της Υπηρεσίας επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal;

Συνδεθείτε στον λογαριασμό PayPal και επιλέξτε τη συναλλαγή του στοιχείου που επιστρέψατε. Στις λεπτομέρειες της συναλλαγής, κάντε κλικ στην επιλογή «Αίτημα επιστροφής χρημάτων λόγω επιστροφής αποστολής» και συγκεντρώστε τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το έντυπο.
Αν οποιαδήποτε έγγραφα λείπουν από τον φάκελό σας, θα έχετε επιπλέον 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αρχικού Αιτήματος επιστροφής χρημάτων για να τα παράσχετε.
Για να τροποποιήσετε ένα αίτημα, απλώς συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, επιλέξτε τη συναλλαγή του στοιχείου που επιστρέψατε και κάντε κλικ στην επιλογή «αίτημα επιστροφής χρημάτων λόγω επιστροφής αποστολής».

Ποιες πληροφορίες πρέπει να υποβάλω μαζί με το Αίτημα επιστροφής χρημάτων;

1.Το σωστά συμπληρωμένο έντυπο του Αιτήματος επιστροφής χρημάτων.
2.Οι επιστροφές σας πρέπει να γίνουν μέσω των ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) ή άλλων δυνατοτήτων ή υπηρεσιών τακτικών αποστολών που λειτουργούν στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Λετονία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Μάλτα ή την Πορτογαλία. Ανάλογα με τον τρόπο που πληρώσατε για το κόστος της επιστροφής, πρέπει να αποστείλετε τα ακόλουθα στοιχεία:

α.Αν χρησιμοποιήσατε ταχυδρομική υπηρεσία ή υπηρεσία επείγουσας παράδοσης με courier με παρακολούθηση αποστολής για την επιστροφή του στοιχείου, προσαρτήστε ένα αντίγραφο ή μια φωτογραφία της απόδειξης στην οποία εμφανίζεται το ποσό που πληρώσατε, καθώς και τη διεύθυνση αποστολής του προμηθευτή/πωλητή.
β.Αν χρησιμοποιήσατε το σύνηθες ταχυδρομείο για την επιστροφή του στοιχείου (χωρίς παρακολούθηση αποστολής), προσαρτήστε ένα αντίγραφο ή μια φωτογραφία της απόδειξης του κόστους αποστολής, καθώς και μια φωτογραφία της συσκευασίας στην οποία εμφανίζεται η διεύθυνση του προμηθευτή/πωλητή.
γ.Αν το κόστος επιστροφής έχει αφαιρεθεί από την επιστροφή χρημάτων του στοιχείου, προσαρτήστε τα 2 παρακάτω δικαιολογητικά:
Ένα αντίγραφο του email της πληρωμής από τον προμηθευτή ή την PayPal, στο οποίο εμφανίζεται η αρχική τιμή του είδους που έχετε επιστρέψει
Ένα αντίγραφο του email επιστροφής χρημάτων από τον προμηθευτή ή την PayPal, στο οποίο εμφανίζεται το ποσό που επιστράφηκε σε εσάς.
Τα αντίγραφα, οι φωτογραφίες ή οι σαρωμένες εκδόσεις των πρωτότυπων εγγράφων είναι αποδεκτά μόνο εφόσον είναι σαφώς ευδιάκριτα. Αυτά τα έγγραφα πρέπει να παρασχεθούν μέσω του εντύπου Αιτήματος επιστροφής χρημάτων που διατίθεται στις λεπτομέρειες της συναλλαγής σας. Φροντίστε να διατηρείτε τα πρωτότυπα έγγραφα σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς ενδέχεται να σας ζητηθεί να τα παράσχετε κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης του αιτήματος επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που τα παρεχόμενα αντίγραφα δεν πληρούν επαρκώς τις προϋποθέσεις.

Πώς θα μου επιστραφούν τα χρήματα;

Αν το αίτημα επιστροφής χρημάτων γίνει αποδεκτό από την PayPal, θα λάβετε τα αντίστοιχα κεφάλαια απευθείας στον λογαριασμό PayPal.

Πώς μπορώ να γνωρίζω ότι το αίτημα επιστροφής χρημάτων μου έγινε αποδεκτό;

Θα λαμβάνετε ενημέρωση σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας του αιτήματός σας μέσω email:

Επιβεβαίωση της παραλαβής του αιτήματος επιστροφής χρημάτων: την ίδια ημέρα (ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή του αιτήματος επιστροφής χρημάτων, αν το εν λόγω αίτημα ληφθεί μετά τις 17:00 GMT ή σε μη εργάσιμη ημέρα)

Γνωστοποίηση της αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος επιστροφής χρημάτων: 5 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή ολόκληρου του φακέλου σας

Επιστροφή χρημάτων: 5 εργάσιμες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση της έγκρισης του αιτήματος επιστροφής χρημάτων

Πρόσθετες διατάξεις όσον αφορά τη λειτουργία της Υπηρεσίας επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal

Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal, επιβεβαιώνετε τα παρακάτω:ότι όλα τα Αιτήματα επιστροφής χρημάτων πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και ακριβή.ότι έχετε εξοικειωθεί με τους παρόντες ΓΟΧ και αποδέχεστε το περιεχόμενό τους ανεπιφύλακτα.

Οφείλετε να μας ενημερώσετε αν πιστεύετε ότι έχει υπάρξει ή πρόκειται να υπάρξει σφάλμα, μη εγκεκριμένη συναλλαγή, υπεξαίρεση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Υπηρεσίας. Οποιοδήποτε αίτημα επιστροφής χρημάτων το οποίο για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις διαδικασίες που περιγράφονται στους παρόντες ΓΟΧ θα απορριφθεί αυτόματα και δεν θα δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων.

Παρομοίως, οποιοδήποτε αίτημα επιστροφής χρημάτων έχει θεμελιωθεί ή βασίζεται σε εσφαλμένες ή ψευδείς πληροφορίες ή έγγραφα θα απορριφθεί και ενδέχεται να σας αποκλείσουμε από την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal, καθώς και να αναιρέσουμε και να ακυρώσουμε όλα τα οφέλη που συνδέονται με την Υπηρεσία. Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email αν αναστείλουμε ή άρουμε την αναστολή της δυνατότητας συμμετοχής σας στην Υπηρεσία.

Η PayPal ή/και ο Πάροχος υπηρεσιών αυτής θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email. Ως εκ τούτου, συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τον φάκελο εισερχομένων σας, προκειμένου να είστε ενήμεροι σχετικά με τυχόν μηνύματα από την PayPal ή/και οποιονδήποτε από τους παρόχους υπηρεσιών αυτής.

Η PayPal (και ο Πάροχος Υπηρεσιών αυτής) οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal είναι πλήρως προσβάσιμη και υψηλής ποιότητας ανά πάσα στιγμή.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η PayPal, οι εταιρείες του Ομίλου PayPal και ο Πάροχος Υπηρεσιών:φέρουν ευθύνη προς εσάς μόνο σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται άμεσα και προβλέπεται εύλογα από την εκ μέρους τους αθέτηση των ΓΟΧ καιμε την επιφύλαξη του αμέσως προηγούμενου σημείου, σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για:τυχόν καθυστερήσεις ή αστοχίες στην παροχή των Υπηρεσιών καιοποιονδήποτε από τους ακόλουθους τύπους απώλειας ή ζημιάς που προκύπτει σύμφωνα ή σε σχέση με τους ΓΟΧ (είτε βάση σύμβασης, δικαίου περί αδικοπραξιών (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμέλειας) είτε άλλως): οποιαδήποτε απώλεια κερδών, υπεραξίας, λειτουργιών, συμβάσεων, εσόδων ή προβλεπόμενων αποταμιεύσεων, ακόμη και αν είχαμε ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών των ζημιών, απωλειών κερδών, υπεραξίας, λειτουργιών, συμβάσεων, εσόδων ή προβλεπόμενων αποταμιεύσεων, οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν προκύπτει άμεσα από την εκ μέρους μας αθέτηση των ΓΟΧ, οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υπερβαίνει αυτήν που προκλήθηκε ως άμεση συνέπεια της εκ μέρους μας αθέτησης των ΓΟΧ (ανεξαρτήτως από το αν μπορείτε να αποδείξετε την εν λόγω απώλεια ή ζημιά).

Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε, να διαγράψουμε ή να πραγματοποιήσουμε προσθήκες στους ΓΟΧ (μια «Αλλαγή») με την ανάρτηση μιας αναθεωρημένης έκδοσης των ΓΟΧ στις τοποθεσίες Web της PayPal. Οποία Αλλαγή θα πραγματοποιείται μονόπλευρα από εμάς και θα θεωρείται ότι την έχετε αποδεχτεί αν δεν προβάλετε αντίρρηση εντός 1 μηνός. Η περίοδος ειδοποίησης 1 μηνός δεν θα ισχύει αν η εκάστοτε Αλλαγή απαιτείται από τον νόμο ή σχετίζεται με την προσθήκη νέας υπηρεσίας, πρόσθετης λειτουργικότητας σε μια υπάρχουσα Υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη μεταβολή η οποία πιστεύουμε, κατά την εύλογη κρίση μας, ότι δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας και δεν αυξάνει τις ευθύνες σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Αλλαγή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας και θα τίθεται σε ισχύ αμέσως. Αν δεν αποδέχεστε οποιαδήποτε Αλλαγή, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal.

Ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, η PayPal μπορεί να αποφασίσει να μεταβάλει, αναστείλει ή τερματίσει την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal (ή οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο της Υπηρεσίας επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal) χωρίς να φέρει την ευθύνη προς εσάς ή προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος για αυτήν την ενέργειά της. Στο μέτρο του δυνατού, θα λάβετε σχετική πληροφόρηση μέσω email τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες εκ των προτέρων.

Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal θα είναι η αγγλική.

Η Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal και οι ΓΟΧ θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας. Οποία αμφισβήτηση τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της Υπηρεσίας επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal θα υπόκειται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας. Σε απλή γλώσσα, ο όρος «μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας» σημαίνει ότι αν υποβάλετε αξίωση που προκύπτει από την παρούσα Συμφωνία εναντίον μας σε δικαστήριο, το αποδεκτό δικαστήριο θα εδρεύει στην Αγγλία. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να υποβάλετε την αξίωσή σας σε δικαστήριο άλλης χώρας. Το δίκαιο της Αγγλίας θα ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.

Αν έχετε γενικές ερωτήσεις όσον αφορά την Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal, αποστείλετε email στη διεύθυνση: paypalreturns@telusinternational.com.

Η Υπηρεσία επιστροφής εξόδων αποστολής PayPal είναι μια υπηρεσία που διατίθεται από την PayPal Pte. Ltd., μια εταιρεία με έδρα στη Σιγκαπούρη, με αριθμό μητρώου 200509725E και καταχωρισμένη έδρα στη διεύθυνση 5 Temasek Boulevard Νο. 09-01, Suntec Tower Five, 3898 Singapore.

Πάροχος των υπηρεσιών είναι η CallPoint New Europe AD (που δραστηριοποιείται με την επωνυμία Telus International Europe), η οποία ενεργεί εξ ονόματος της PayPal Pte Ltd.

Μετάβαση στο περιεχόμενο